Akty prawne


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821-85


Rozporządzenie (WE) nr. 561-2006


Rozporządzenie (WE) nr 1071-2009


Rozporządzenie (WE) nr 7072-2009


Rozporządzenie w sprawie nalezności z tytułu podróży służbowej


Umowa AETR


Kodeks pracy


Prawo socjalne w transporcie drogowym


Ustawa o czasie pracy kierowców


Ustawa o transporcie drogowym


Regulamin świadczenia usług